środa, 25 maja 2016

Budowa balaski plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie poza szczególnymi wypadkami.

Budowa ploty z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Plotki PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski PCV na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji plotki plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane plot PCV na plot i bramkę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak projektowane balustrady PVC na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz